Sosyal hayatın belirli bir düzen ve refah içerisinde geçmesi için belirli kurallar bulunmaktadır. Uyulması gerekilen bu kurulların tamamına sosyal hayatı düzenleyen kurallar denilmektedir. Bu yazı dizimizde sizlere genel olarak sosyal hayatı düzenleyen kurallardan bahsetmeye çalışacağız. Kurallar, topluluk hâlinde yaşamanın özünden kaynaklanır. Bu yüzden toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır. Bu kurallar yazılı ve yazısız olabilir.

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar Nelerdir


Din Kuralları: Allah tarafından konulduğuna ve peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır. Din kurallarının yaptırımı manevidir.

Ahlak Kuralları: İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi; toplum tarafından ayıplanma, dışlanma, hoş görülmemedir.

Sosyal hayatı düzenleyen kurallarGörgü Kuralları (Adabımuaşeret): Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma, selamlaşma, yeme içme tarzları, oturuş biçimi, düğün ve benzeri törenlerdeki davranışları gösteren kurallardır. Görgü kurallarının yaptırımı manevidir. Görgüsüz, saygısız, kaba olarak nitelendirilme gibi yaptırımları bulunmaktadır.

Örf Ve Adet Kuralları: Örf ve âdet kuralları, topluluk içerisinde uzun zamandan beri yerleşmiş olup toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarıdır. Gelenek hukuku yazılı değildir. Bir geleneğin örf ve âdet kuralı olabilmesi için istikrarlı olarak tekrarlanması gerekir, gelip geçici tekrarlamalar gelenek hukuku niteliğini kazanamazlar. Bunun dışında; o geleneğin bağlayıcı ve zorunlu olduğu hususunda, o toplumda genel kanaat bulunması da şarttır. Örf ve âdet kurallarının yaptırımı manevidir.

Hukuk Kuralları: Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkiyi düzenleyen, kamu gücü tarafından desteklenen, uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Hukuk kurallarına uymayanlar mahkemelerin vermiş olduğu cezalarla cezalandırılırlar.

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar hakkında şimdilik sizlere aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Sizlerde sosyal hayatı düzenleyen kurallar hakkında bildiklerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top